Påskarbete

I helgen var det fokus på de första sådderna. Två olika sorters purjolök såddes inomhus för senare utplantering. Jag kommer satsa på tre olika sorters purjo, två sena och en tidigare. De sena sorterna, som i bästa fall kan skördas hela vägen fram till december, är de kulturer i mina odlingar som tar allra längst tid på sig från sådd till skörd.

Odlingsbrätten inomhus:
20160328_134815

Utöver sådder grävde jag även om min trädgårdskompost bestående av halm och fårgödsel. Denna skall ligga till nästa vår innan det blir jord som kan användas i odlingarna.
20160326_114932

/Erik

2 Comments

  1. Hanna

    Lokalproducerad purjo blir gott!

  2. Teresa Edelman

    Allt som tar lång tid på sig blir mycket bättre än hastverk. Det vet ju alla men få lär sig. Kul, Erik, att Du visar oss hela processen. Jag väntar tåligt på fortsättningen.
    Teresa

Leave a Comment