Distributionsområde

En huvudsaklig idé med verksamheten är att försörja närområdet med grönsaker och därmed minska miljöpåverkan av transporter. Därför levererar vi främst till närområdet.